PSYCHOLOGIEM I PSYCHOTERAPEUTĄ WITAJ, NAZYWAM SIĘ KRZYSZTOF ŚWIĄDER, JESTEM MOJE KWALIFIKACJE PRACUJĘ I POMAGAM ONLINE WYKSZTAŁCENIE, DYPLOMY I WARSZTATY CERTYFIKATY EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOTERAPUTY JEST OWOCEM WIELOLETNIEJ NAUKI, PRAKTYKI WSZYSTKIE CERTYFIKATY I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH POLSKI CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY WIEŃCZYŁ KSZTAŁCENIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE W POLSCE WSZYSTKIE CERTYFIKATY DYPLOM UKOŃCZENIA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW WSZYSTKIE CERTYFIKATY PSYCHOLOGIA TRANSPORTU ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH DYPLOM PSYCHOLOGA WSZYSTKIE CERTYFIKATY DODATKOWE WARSZTATY I SZKOLENIA WSZYSTKIE CERTYFIKATY DODATKOWE WARSZTATY I SZKOLENIA WSZYSTKIE CERTYFIKATY KONTAKT +48 7707103354
admin@psycholog-uk.online
Poniedziałek - Sobota 09:00 - 21:00
Pracując ONLINE używam aplikacji "ZOOM CLOUD MEETINGS" rekomendowanej przez BACP Spotkanie ONLINE poprzedzone jest rozmową telefoniczną lub kontaktem przez e-mail. PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA ONLINE
+48 7707103354 STRONA GŁÓWNA KWALIFIKACJE REJESTRY W UK I PL KONTAKT KIEDY I JAK POMAGAM
 • +44 7707103354
 • christopherswiader@gmail.com
Polski Psychoterapeuta, Polski Psycholog Online UK - Krzysztof Świąder - Suffolk, Londyn, Wielka Brytania, EU, Polska

GABINET PSYCHOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ ONLINE

Każdy z nas doświadcza sytuacji kryzysowych w swoim życiu. Gabinet psychoterapii i pomocy psychologicznej ONLINE uruchomiłem z myślą o osobach, które z powodu braku możliwości osobistego spotkania chcą skorzystać ze spotkań z wykwalifikowanym psychoterapeutą i psychologiem.

Każdy, kto chce przyjrzeć się swojej sytuacji, zrozumieć przyczynę przeżywanych problemów i poradzić sobie z nimi, kto myśli o własnym rozwoju i polepszeniu jakości swojego życia - znajdzie czas, miejsce oraz uwagę w moim gabinecie ONLINE.

Prowadzę psychoterapię i pomoc psychologiczną INDYWIDUALNĄ (dla osób od 16 roku życia) oraz PAR I MAŁŻEŃSTW.

Jeżeli chcesz odnależć w sobie siłę, by stawić czoło trudnościom lub rozbudzić gotowość do wprowadzenia zmian w swoim życiu, to zapraszam na konsultację.

 • Depresja lub obniżony nastrój
 • Stany lękowe
 • Ataki paniki
 • Kryzys małżeński
 • Odczuwanie samotności lub tęsknoty
 • Kryzysy życiowe lub emocjonalne
 • Problemy małżeńskie lub rodzinne
 • Zerwane więzi rodzinne
 • Problemy ze snem
 • Problemy seksualne
 • Uzależnienia (np. od alkoholu, narkotyków, hazardu)
 • Dolegliwości somatyczne, które nie mają podstaw medycznych
 • Zaburzenia jedzenia – bulimia, anoreksja, objadanie się
 • Trudności w tworzeniu szczęśliwego związku
 • Stres lub problemy związane z pracą zawodową lub nauką
 • Problemy spowodowane uczestnictwem w wypadku drogowym
 • Utrata bliskiej osoby
 • Chęć rozwoju lub poprawy jakości własnego życia

Zapraszam osoby szukające pomocy z własnej inicjatywy lub skierowanych przez specjalistów

Jestem Dyplomowanym Psychologiem, Psychologiem Transportu, Certyfikowanym Psychoterapeutą, Licencjonowanym Doradcą Zawodowym i Trenerem Umiejętności Psycho-Społecznych.

Dzięki mojej pasji do Psychoterapii i Psychologii w trakcie kariery zawodowej potwierdzałem i rozwijałem moje kwalifikacje, doświadczenie oraz przygotowanie zawodowe, uzyskując:

 • Europejski Certyfikat Psychoterapeuty,
 • Polski Certyfikat Psychoterapeuty
 • Rejestr Psychoterapetyczny w Brytyjskim Towarzystwie Counsellingowym i Psychoterapeutycznym (MBACP)
 • Tytuł Wykwalifikowanego Psychologa Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (MBPsS)
 • Licencję Psychologa Transportu
 • Licencję Doradcy Zawodowego
 • Dyplom Trenera Umiejętności Psycho-Społecznych

Ponadto jestem członkiem Brytyjskich i Polskich Towarzyst Psychologicznych i Psychoterapeutycznych:

Powyższe kwalifikacje możesz zweryfikować wracając do górnej części mojej strony www, lub klikając na przycisk Home

Ponadto moją praktykę poddaje regularnej Superwizji u Certyfikowanego Superwizora Brytyjskiego Towarzystwa Counsellingowego i Psychoterapeutycznego (BACP).

Pięcioletnie studia Psychologiczne ukończyłem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II o specjalizacji – psychologia kliniczna dorosłych.

Podczas studiów uczestniczyłem w rocznym studium dla Trenerów i Szkoleniowców prowadzonym przez Szkołę Trenerów „Metrum” z Katowic uzyskując kwalifikacje do prowadzenia szkoleń i warsztatów z umiejętności psycho-społecznych.

Kolejnym krokiem w podwyższaniu kwaklifikacji zawodowych były roczne studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – kierunek Psychologia Transportu. Dzięki tym kwalifikacjom mogłem otworzyć własną pracownię psychologiczną specjalizującą się w testach psychologicznych i badaniach psycho-technicznych kierowców zawodowych.

Największą moją pasją była i jest psychoterapia. Podczas studiów psychologicznych zacząłem interesować się psychoterapią, problematyką zaburzeń psychicznych i osobowości . Zaowocowało to uczestniczeniem w kilku warsztatach i treningach psychologicznych, które były podstawą do rozpoczęcia 4 letnich Studiów Psychoterapeutycznych w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. 

Podczas studiów psychoterapeutycznych uczestniczyłem w wielu dodatkowych warsztatach i szkoleniach (self-experiecne) poszerzających wiedzę i doświadczenia w prowadzeniu:

 • Diagnozy klinicznej DSM-IV oraz DSM-5
 • Psychoterapii Krótkoterminowej
 • Psychoterapii Zaburzeń Lękowy
 • Psychoterapii Depresji
 • Psychoterapii Par
 • Psychosomatoterapii
 • Hipnozy klinicznej
 • Psychoterapii pacjęntów z zaburzeniami jedzenia
 • Psychoterapii uzależnień
 • Psychoterapii zaburzeń psychotycznych

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów psychoterapeutycznych przystąpiłem do egzaminu certyfikacyjnego uzyskując Polski Certyfikat Psychoteraputy.

Kolejnym krokiem było uzyskanie Europejskigo Certyfikatu Psychoterapeuty, który poświadcza najwyższe europejskie standardy w przygotowaniu i prowadzeniu psychoterapii.

W praktyce zawodowej starałem się zawsze poszerzać moje doświadczenia w zakresie psychologii i psychoterapii.

Podczas studiów psychologicznych uczestniczyłem w stażach psychologicznych w Szpitalach Psychiatrycznych i Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym (badania psychologiczne na zlecenie Sądów).

Po uzyskaniu dyplomu Psychologa i Trenera umiejętności psycho-społecznych zacząłem prowadzić warsztaty i szkolenia dla Urzędów Pracy i prywatnych firm szkoleniowych.

W międzyczasie pracowałem również jako Doradca Zawodowy w Urzędzie Pracy i Projektach Unijnych.

Kolejnym etapem było otworzenie własnej pracowni badań psychologicznych i psycho-technicznych oraz Gabinetu Psychoterapii.

Własną działalność gospodarczą prowadziłem z powodzeniem w Polsce do 2014 roku.

Dodatkowo podczas studiów psychoterapeutycznych odbyłem kilku miesięczny staż psychoterapeutyczny w Szpitalu Psychiatrycznym.

Od 2014 roku mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzę stacjonarny Gabinet Psychoterapii w Londynie (Surbiton – KT6 4JL) oraz jestem dostępny ONLINE.

W mojej praktyce wyznaję następującą zasadę:
„Dobra psychoterapia polega na tym, że terapeuta staje się niepotrzebny najszybciej jak to możliwe”

Decydując się na Konsultację, dostajesz na swój e-mail projekt kontraktu psychoterapeutycznego, który zawiera zasady uczestniczenia w sesjach ONLINE. Między innymi zawiera informacje o tym, że:

 1. Na wizyty umawiane są osoby, które podjęły decyzję o uczestnictwie z własnej woli.
 2. Spotkania są odpłatne a płatność za sesję (przelew bankowy) należy dokonać najpóźniej 48 godzin przed umówiąną datą i godziną spotkania.
 3. W przypadku spóźnienia się pacjenta, opłata nie ulega zmianie a sesja nie jest przedłużana.
 4. Spotkanie można przełożyć lub odwołać do 48 godzin przed spotkaniem.
 5. Spotkania nie mogą być nagrywane i przetwarzane w żadnej formie elektronicznej lub cyfrowej.
 6. Zgodnie z kodeksem etycznym psychoterapeuty, jestem zobowiązany do zachowania w tajemnicy zawodowej wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania z terapii wobec osób trzecich, np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia pacjenta lub osób trzecich bądź sytuacje określone prawem. Współpracując z iinnymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą lub GP), udostępniam tylko niezbędne informacje za wiedzą i zgodą pacjenta.
 7. Wszelkie dane osobowe przechowywane są zgodnie z wytycznymi General Data Protection Regulation (GDPR) – Certyfikat ICO.

Po zapoznaniu się z kontraktem i zaakceptowaniu go, możemy przystąpić do spotkania.

Formy pomocy

Czym jest Psychoterapia?

Psychoterapia jest samodzielną dziedziną naukową i uznaną metodą leczenie. Posiada największą, udowodnioną skuteczność w leczeniu zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości oraz w leczeniu depresji i wielu innych zaburzeń klasyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia.

Jej przewaga nad leczeniem farmakologicznym polega przede wszystkim na braku skutków ubocznych charakterystycznych dla leków oraz na niewielkim niebezpieczeństwie nawrotu objawów. Psychoterapeuta pracuje w podejściu, do którego został teoretycznie i praktycznie przygotowany.

Psychoterapie prowadzę w podejściu Integratywnym, które integruje najskuteczniejsze nurty psychoterapeutyczne w celu dobrania interwencji najlepiej dopasowanych do charakteru trudności pacjenta - korzystam z psychoterapii Ericksonowskiej, Psychodynamicznej, Egzystencjalnej, Hellingerowskiej, Poznawczo-Behawioralnej (CBP), Gestalt, Hipnozy, Mindfulness, Psychosomatoterapii (praca z ciałem).

Psychoterapia służy nie tylko zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, lecz także temu, by człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie oraz stanąć wobez spraw ostatecznych.

Wbrew powszechnej opinii, tym co pomaga najskuteczniej nie jest jednak sama technika lub metoda psychoterapeutyczna. Kluczowym czynnikiem jest RELACJA i kontakt między pacjentem a psychoterapeutą, co potwierdzają badania naukowe. Psychoterapeuta prowadzi Cię do doświadczeń, które pozwalają odkrywać sens i rozwiązania Twoich trudności... pod warunkiem, że obdarzysz go zaufaniem i wierzysz, że potrafi to zrobić.

KONSULTACJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA
KONSULTACJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA
trwa 60 minut
Konsultacja jest pierwszym spotkaniem z psychoterapeutą, którego celem jest lepsze zrozumienie zgłaszanego problemu. W trakcie rozmowy rozpoznaję tło przeżywanych trudności, możliwe przyczyny oraz proponuję najbardziej skuteczne sposoby pomocy.

Etap konsultacji zajmuje od jednego do trzech spotkań, prowadzi do nawiązania relacji terapeutycznej, która będzie jednym z leczących czynników oraz dzięki której możliwa będzie praca psychoterapeutyczna. Konsultacja jest dostosowana do konkretnej osoby i wymaga szczerości i otwartości. Po tym etapie możesz zadecydować czy rozpoczynasz psychoterapię.

Podczas konsultacji ustalamy również częstotliwość spotkań, zasady odwoływania sesji oraz przewidywaną długość trwania psychoterapii

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
sesja trwa 50 minut
Psychoterapia indywidualna to spotkania z psychoterapeutą, których celem jest praca nad zgłaszną trudnością.

Jest to praca nastawiona na głębsze poznawanie siebie, wzmacnianie pozytywnych aspektów osobowości, zmienę funkcjonowania mechanizmów utrudniających codzienne funkcjonowanie, towarzyszenie w rozwiązywaniu problemów lub trudnej sytuacji oraz rozwoju osobowości. Wymaga to Twojej świadomej decyzji oraz zaangażowania.

Zaangażowanie w psychoterapię prowadzi do doświadczeń, które zmieniają perspektywę patrzenia na siebie, swoich bliskich, otaczającą rzeczywistość oraz przeżywane uczucia.

Idywidualne sesje są miejscem na wyrażanie i przeżywanie uczuć w atmosferze akceptacji i zrozumienia, gdyż każde uczucie jest ważne...

Czas trwania psychoterapii jest różny - od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań i zależy głównie od rodzaju i przyczyn zgłaszanych trudności.

PSYCHOTERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW
PSYCHOTERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW
sesja trwa od 60 do 120 minut
W sesjach bierze udział oboje partnerów. Celem spotkań jest poprawa funkcjonowania związku.

Terapia par pozwala uświadomić rzeczywiste przyczyny kłopotów oraz pomaga w lepszym zrozumieniu partnera, jego uczuć, osobowości i budowania (dość często) zgubionej bliskości i miłości.

Nie zawsze udaje się ocalić związek. Ale nawet wtedy można zmiejszyć Wasze cierpienie i Waszych bliskich.

Zapraszam nie tylko pary małżeńskie ale wszystkie, które pragną odnaleźć zagubioną miłość.

POMOC ONLINE
POMOC ONLINE
za pomocą aplikacji mobilnej np. ``Zoom``, ``Skype``
Dzięki połączeniu pasji do psychoterapii, technologii, informatyki i kreatywnemu podejściu do rozwiązywania trudności zadbałem o najwyższą jakość połączenia internetowego tak, by każdy kto potrzebuje wsparcia, pomocy, konsultacji lub psychoterapii miał dostęp do sesji ONLINE.

Atutem tego typu pomocy jest brak konieczności dojazdu, elastyczne godziny spotkań, niezależnie od miejsca pobytu z zachowaniem prywatności.

Podczas spotkań ONLINE korzystam głównie z serwisu ``Zoom Cloud Meetings`` z uwagi na fakt, że jest to narzędzie polecane przez BACP (Brytyjskie Towarzystwo Counsellingowe i Psychoterapeutyczne). Istnieje również możliwość połączenia przez inne szyfrowane aplikacje.

Ze swojej strony gwarantuję stabilne połączenie internetowe, wysokiej jakości dźwięk i obraz oraz prywatność i empatyczne zaangażowanie.

Zapraszam do konsultacji i spotkań ONLINE

KONTAKTZachęcam do kontaktu telefonicznego lub o pozostawienie wiadomości sms. Alternatywnie możesz napisać wiadomość poniżej. Odpowiem najszybciej jak będzie to możliwe

Godziny pracyw jakich jestem dostępny

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 14:00
Niedziela: jestem niedostępny

TelefonJeśli jestem poza zasięgiem, napisz proszę wiadomość tekstową lub skontaktuj się poprzez e-mail

+44 7707103354

E-mail address

christopherswiader@gmail.com

Formularz kontaktowy